Џез балет

Тренинг је намењен девојчицама школског узраста. Подразумева савладавање технике и кореографија из основног и модерног џез балета.

Кроз забаву и висок степен динамике ради се на убрзаном развоју свих моторичких способности – општих и специфичних.

Све кореографије су усклађене са узрастом, али се улаже велики напор у постизању степена сложености, како у сценском изразу тако и у ритмичко-техничким захтевима.

Тренинг је заснован на поступности, разноврсности и свеобухватности. Посебно се води рачуна о развијању и одржавању мотивације, заједништва, здраве конкуренције и истрајности у превазилажењу препрека.

Тренинг реализује искусан инструктор Нена Рађеновић.

ГЦФК д.о.о. Београд

Адреса:

Градски центар за физичку културу д.о.о. Београд
Делиградска 27, 11000 Београд
Република Србија


ПИБ - 101368707
Матични број - 07002157

На благајни Центра физичка и правна лица могу вршити плаћање програма и услуга на неколико начина: готовина, платне картице (VISA International MasterCard, DinaCard), чекови, уплата на текући рачун - по профактури.

Радно време: 07-24

Телефон Центра:
+381 11 265.87.47

Телефон инфопулта хидро блока:
+381 11 268.29.87

За сугестије или примедбе можете се обратити на адресу: knjigautisaka@staridif.rs

Остале информације:
www.beograd.rs
закон о спорту

Copyright © 2023. Stari DIF

S5 Box