Породично спортско образовање

У складу са стратегијом наше установе да је Стари Диф пријатељ целе породице осмишљен је програм Породично спортско образовање, са циљем окупљања породице на једном месту ради заједничке рекреације. Понуда овог програма је проширена, па је омогућено целој породици да се рекреира према својим могућностима.

Одрасли и деца могу вежбати истовремено или у различитом термину одабиром програма приказаних у табели:

 

 

 

 

 

 

 

Овај програм је предвиђен за породицу и реализује се 3 пута недељно у трајању од 60 минута. Важи за чланове породице (2, 3 или 4 члана породице), уз услов - комбинација родитељ – дете.

Такође, можете остварити другу врсту попуста, комбинацијом неколико програма:

- 15% на 2 купљене картице за чланове уже породице (деца, сестре, браћа)

- 30% на 3 или више купљених картица за чланове уже породице (родитељи и деца)

Остале информације можете погледати у распореду по зонама на насловној страни сајта.

ГЦФК СТАРИ ДИФ

Адреса:

Градски центар за физичку културу
Делиградска 27, 11000 Београд
Република Србија


ПИБ - 101368707
Матични број - 07002157

На благајни Центра физичка и правна лица могу вршити плаћање програма и услуга на неколико начина: готовина, платне картице (VISA International MasterCard, DinaCard), чекови, уплата на текућем рачуну - по профактури.

Радно време: 07-24

Телефон Центра:
+381 11 265.87.47

Телефон инфопулта хидро блока:
+381 11 268.29.87

За сугестије или примедбе можете се обратити на адресу: knjigautisaka@staridif.rs

Остале информације:
www.beograd.rs
закон о спорту

Copyright © 2019. Stari DIF

S5 Box