Total fitness challenge - функционални тренинг

Програм представља комбинацију кардио вежби и вежби снаге, које су пажљиво одабране, како би сваки корисник, сходно са својим тренутним могућностима, могао да се уклопи у овај начин рекреације. Чак и захтевне вежбе могу да се коригују.

Временом се побољшавају снага, издржљивост и координација. Добијамо већу вољу и енергију да савладамо све вежбе. Постајемо свеснији својих могућности и задајемо себи нове циљеве.

Оваквим видом тренинга убрзавамо метаболизам и повољно утичемо на редукцију масног ткива.

Тренинг је енергичан, уз модерну музику. Група ради као целина, и у међусобном подржавању постижу се већи циљеви за сваког појединца.

Тренинг се ради тежином сопственог тела или се укључују разни реквизити у зависности од самог тренинга.

Спада у тренинге средњег – јаког интензитета. Јаче задатке, који траже већу припремљеност, појединац коригује по сопственој способности и могућностима у том тренутку.

Функционални тренинг нас припрема за наше дневне активности, он се може дефинисати као вежба која нас оспособљава да квалитетније обављамо све свакодневне послове, чинећи наше тело јачим, флексибилнијим и издржљивијим.

Час је подељен на три целине:

Први део часа,

састоји се од вежби из класичног аеробика.

Други део часа,

у зависности од концепције часа, може бити кружни тренинг по станицама, или задате вежбе које у исто време ради читава група.

Трећи део часа,

представља лагано истезање и снижавање срчане фреквенце.

Тренинг траје 55 мин.

Програм Функционалног тренинга може да се комбинује са програмом Пилатес.

Остале информације погледајте у РАСПОРЕДУ ПО ЗОНАМА на насловној страни.

ГЦФК СТАРИ ДИФ

Адреса:

Градски центар за физичку културу
Делиградска 27, 11000 Београд
Република Србија


ПИБ - 101368707
Матични број - 07002157

На благајни Центра физичка и правна лица могу вршити плаћање програма и услуга на неколико начина: готовина, платне картице (VISA International MasterCard, DinaCard), чекови, уплата на текућем рачуну - по профактури.

Радно време: 07-24

Телефон Центра:
+381 11 265.87.47

Телефон инфопулта хидро блока:
+381 11 268.29.87

За сугестије или примедбе можете се обратити на адресу: knjigautisaka@staridif.rs

Остале информације:
www.beograd.rs
закон о спорту

Copyright © 2019. Stari DIF

S5 Box