Архива вести

У уторак 04.12.2018. године Градски центар за физичку културу прославио је Дан Центра – 50 година од оснивања. Свечаној прослави присуствовало је доста званица из света политике, спорта, медија.

Директор Владимир Јанковић, пожелео је добродошлицу свима уз речи да му је посебна част припала што је на месту директора када се слави тако важан датум као што је Јубилеј Центра.

Ивана Јовичић, руководилац службе спортских програма опоравка и ревитализације упознала је наше званице са историјатом Установе која је већ пола века у служби београђана када су спортске активности у питању.

Оно што можемо да обећамо јесте да ћемо вредно радити и у будућности и трудити се да београђанима пружимо најквалитетније услуге из области спорта и рекреације.

Контакт инфо

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА:
Секретарица
тел: +381 (11) 26.82.902
фах: +381 (11) 26.82.646
е-mail: office@staridif.rs

Заменик директора:
тел: +381 (11) 36.28.283
е-mail: viktorsnegic@staridif.rs

Служба за правне и опште послове:
тел: +381 (11) 26.57.373
е-mail: smiljamilovanovic@staridif.rs

Служба комерцијалних послова:
тел: +381 (11) 26.88.906
е-mail: aleksandrapavlovic@staridif.rs

Служба спортских програма, опоравка и ревитализације
тел: +381 (11) 26.56.569
е-mail: ivanajovicic@staridif.rs

Служба рачуноводства и финансијских послова:
тел: +381 (11) 26.84.130
е-mail: desankaostojic@staridif.rs

Служба за одржавање:
тел: +381 (11) 36.28.284

ГЦФК СТАРИ ДИФ

Адреса:

Градски центар за физичку културу
Делиградска 27, 11000 Београд
Република Србија


ПИБ - 101368707
Матични број - 07002157

На благајни Центра физичка и правна лица могу вршити плаћање програма и услуга на неколико начина: готовина, платне картице (VISA International MasterCard, DinaCard), чекови, уплата на текући рачун - по профактури.

Радно време: 07-24

Телефон Центра:
+381 11 265.87.47

Телефон инфопулта хидро блока:
+381 11 268.29.87

За сугестије или примедбе можете се обратити на адресу: knjigautisaka@staridif.rs

Остале информације:
www.beograd.rs
закон о спорту

Copyright © 2021. Stari DIF

S5 Box