Архива вести

И ове године традиционално ће се одржати Фестивал здравља 24. и 25. септембра 2020. године, само у мало другачјем формату него што смо навикли свих ових година.

Ове године ће бити онлајн формат свих учесника сајма који ће бити приказан на You Tube каналу фестивала.

Учесници ће и ове године промовисати здравље, свако у оквиру своје делатности. Наш Центар ће ове године промовисати све своје програмске активности, од оних које су намењене најмлађима па до оних на које радо долазе управо они најстарији, и то ће бити приказано 24.09.2020 у 16.40 на You Tube каналу фестивала.

Линк: Фестивал здравља - You Tube канал

У оквиру богате програмске понуде, свако ће моћи да изабере оно што му највише одговара, а ми вас спремно дочекујемо у нашем обновљеном Спортском Центру.

Контакт инфо

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА:
Секретарица
тел: +381 (11) 26.82.902
фах: +381 (11) 26.82.646
е-mail: office@staridif.rs

Заменик директора:
тел: +381 (11) 36.28.283
е-mail: viktorsnegic@staridif.rs

Служба за правне и опште послове:
тел: +381 (11) 26.57.373
е-mail: smiljamilovanovic@staridif.rs

Служба комерцијалних послова:
тел: +381 (11) 26.88.906
е-mail: aleksandrapavlovic@staridif.rs

Служба спортских програма, опоравка и ревитализације
тел: +381 (11) 26.56.569
е-mail: ivanajovicic@staridif.rs

Служба рачуноводства и финансијских послова:
тел: +381 (11) 26.84.130
е-mail: desankaostojic@staridif.rs

Служба за одржавање:
тел: +381 (11) 36.28.284

ГЦФК СТАРИ ДИФ

Адреса:

Градски центар за физичку културу
Делиградска 27, 11000 Београд
Република Србија


ПИБ - 101368707
Матични број - 07002157

На благајни Центра физичка и правна лица могу вршити плаћање програма и услуга на неколико начина: готовина, платне картице (VISA International MasterCard, DinaCard), чекови, уплата на текући рачун - по профактури.

Радно време: 07-24

Телефон Центра:
+381 11 265.87.47

Телефон инфопулта хидро блока:
+381 11 268.29.87

За сугестије или примедбе можете се обратити на адресу: knjigautisaka@staridif.rs

Остале информације:
www.beograd.rs
закон о спорту

Copyright © 2021. Stari DIF

S5 Box