Архива вести

В.д. директора Градског центра за физичку културу „Стари ДИФ“ Небојша Стојановић угостио је младе таленте из области науке који су на 23. интернационалној конференцији младих одржаној у Румунији године освојили златне медаље.

talenti 1

Имали смо част да нас данас посете матурант III Београдске гимназије Тамара Јанковић, која је освојила златну медаљу из области биологије и хемије (животне науке) и ученик 3. разреда III Београдске гимназије Ђорђе Огризовић, који је освојио златну медаљу из области заштите животне средине.

У жељи да наставе са успесима у такмичењима и убудиће, Стари Диф је омогућио Тамари и Ђорђу да се рекреирају у нашем Центру. У здравом телу здрав дух, како каже латинска изрека, а ми верујемо да ће им физичка активност свакако помоћи у даљем усавршавању и напредовању.

talenti 3

Контакт инфо

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА:
Секретарица
тел: +381 (11) 26.82.902
фах: +381 (11) 26.82.646
е-mail: office@staridif.rs

Заменик директора:
тел: +381 (11) 36.28.283
е-mail: viktorsnegic@staridif.rs

Служба за правне и опште послове:
тел: +381 (11) 26.57.373
е-mail: smiljamilovanovic@staridif.rs

Служба комерцијалних послова:
тел: +381 (11) 26.88.906
е-mail: aleksandrapavlovic@staridif.rs

Служба спортских програма, опоравка и ревитализације
тел: +381 (11) 26.56.569
е-mail: ivanajovicic@staridif.rs

Служба рачуноводства и финансијских послова:
тел: +381 (11) 26.84.130
е-mail: desankaostojic@staridif.rs

Служба за одржавање:
тел: +381 (11) 36.28.284

ГЦФК СТАРИ ДИФ

Адреса:

Градски центар за физичку културу
Делиградска 27, 11000 Београд
Република Србија


ПИБ - 101368707
Матични број - 07002157

На благајни Центра физичка и правна лица могу вршити плаћање програма и услуга на неколико начина: готовина, платне картице (VISA International MasterCard, DinaCard), чекови, уплата на текући рачун - по профактури.

Радно време: 07-24

Телефон Центра:
+381 11 265.87.47

Телефон инфопулта хидро блока:
+381 11 268.29.87

За сугестије или примедбе можете се обратити на адресу: knjigautisaka@staridif.rs

Остале информације:
www.beograd.rs
закон о спорту

Copyright © 2021. Stari DIF

S5 Box