Архива вести

У петак 10.06.2016. наш Центaр су посетили Помоћник министра за рад, запошљавање борачка и социјална питања Здравка Миленковић као и саветници министра Александра Вулина, Јелена Бечановић и Владан Манић.

pocetak saradnje

Tом приликом било је разговора о будућој сарадњи ГЦФК Стари ДИФ са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у циљу превенције радне инвалидности и рекреације запослених и спречавања здравствених тегоба кроз разноврсне програме спортског садржаја, опоравка и ревитализације. Дуго седење коме су изложени запослени је опасно по здравље и зато је важно на време предузети мере за отклањање истих кроз програме јоге, фитнеса, здравствено корективног вежбања, хидрокинези терапије и осталих програма који се реализују у овој значајној институцији у граду, истакао је в.д.директора Небојша Стојановић.

Контакт инфо

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА:
Секретарица
тел: +381 (11) 26.82.902
фах: +381 (11) 26.82.646
е-mail: office@staridif.rs

Заменик директора:
тел: +381 (11) 36.28.283
е-mail: viktorsnegic@staridif.rs

Служба за правне и опште послове:
тел: +381 (11) 26.57.373
е-mail: smiljamilovanovic@staridif.rs

Служба комерцијалних послова:
тел: +381 (11) 26.88.906
е-mail: aleksandrapavlovic@staridif.rs

Служба спортских програма, опоравка и ревитализације
тел: +381 (11) 26.56.569
е-mail: ivanajovicic@staridif.rs

Служба рачуноводства и финансијских послова:
тел: +381 (11) 26.84.130
е-mail: desankaostojic@staridif.rs

Служба за одржавање:
тел: +381 (11) 36.28.284

ГЦФК СТАРИ ДИФ

Адреса:

Градски центар за физичку културу
Делиградска 27, 11000 Београд
Република Србија


ПИБ - 101368707
Матични број - 07002157

На благајни Центра физичка и правна лица могу вршити плаћање програма и услуга на неколико начина: готовина, платне картице (VISA International MasterCard, DinaCard), чекови, уплата на текући рачун - по профактури.

Радно време: 07-24

Телефон Центра:
+381 11 265.87.47

Телефон инфопулта хидро блока:
+381 11 268.29.87

За сугестије или примедбе можете се обратити на адресу: knjigautisaka@staridif.rs

Остале информације:
www.beograd.rs
закон о спорту

Copyright © 2021. Stari DIF

S5 Box