Архива вести

Стари ДИФ, кућа у којој су се многе генерације едуковале, такмичиле и рекреирале се одазива и помаже хуманитарним акцијама. Наиме, на спољним теренима ГЦФК-а Школа „Стефан Дечански" ће бити домаћин спортског такмичења за ученике оштећеног слуха. Поред досадашње сарадње, Стари ДИФ је овог пута уступио бесплатно коришћење спортских терена у одржавању такмичења за 100 ученика из целе Србије.

Манифестација се одржава у периоду 19.05 - 22.05.2016., при чему ће се ученици такмичити у атлетици, фудбалу, одбојци и кошарци..

Ова манифестација је највеће спортско такмичење у организацији ученика са оштећеним слухом и драго нам је да смо у прилици да на овакав начин помогнемо домаћину и обезбедимо адекватне услове за бављење спортом у нашем Центру, истакао је в.д. директора Небојша Стојановић.

Школа за оштећене слухом-наглуве „Стефан Дечански" је установа која се бави предшколским, основним и средњошколским образовањем ученика са слушним оштећењима. Има традицију дугу 117 година, а школу похађа близу 180 ученика.

Контакт инфо

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА:
Секретарица
тел: +381 (11) 26.82.902
фах: +381 (11) 26.82.646
е-mail: office@staridif.rs

Заменик директора:
тел: +381 (11) 36.28.283
е-mail: viktorsnegic@staridif.rs

Служба за правне и опште послове:
тел: +381 (11) 26.57.373
е-mail: smiljamilovanovic@staridif.rs

Служба комерцијалних послова:
тел: +381 (11) 26.88.906
е-mail: aleksandrapavlovic@staridif.rs

Служба спортских програма, опоравка и ревитализације
тел: +381 (11) 26.56.569
е-mail: ivanajovicic@staridif.rs

Служба рачуноводства и финансијских послова:
тел: +381 (11) 26.84.130
е-mail: desankaostojic@staridif.rs

Служба за одржавање:
тел: +381 (11) 36.28.284

ГЦФК СТАРИ ДИФ

Адреса:

Градски центар за физичку културу
Делиградска 27, 11000 Београд
Република Србија


ПИБ - 101368707
Матични број - 07002157

На благајни Центра физичка и правна лица могу вршити плаћање програма и услуга на неколико начина: готовина, платне картице (VISA International MasterCard, DinaCard), чекови, уплата на текући рачун - по профактури.

Радно време: 07-24

Телефон Центра:
+381 11 265.87.47

Телефон инфопулта хидро блока:
+381 11 268.29.87

За сугестије или примедбе можете се обратити на адресу: knjigautisaka@staridif.rs

Остале информације:
www.beograd.rs
закон о спорту

Copyright © 2021. Stari DIF

S5 Box