Архива вести

gcfk

У Прес сали Градског центра за физичку културу одржана је конференција за новинаре поводом догађаја „БЕОГРАДСКИ ГАЛАХ РЕЛИ". Том приликом в.д. директора Небојша Стојановић је истакао да је Градски центар за физичку културу спреман да подржи све манифестације како спортског тако и хуманог карактера.

„Задовољство нам је да поред рекреативног бављења спортом у просторије Центра дођу и возачи рели трка са циљем окупљања и почетка новог дружења са љубитељима ове гране спорта. Идеја је да наш тим професора сачини план вежбања за спортисте рели трка у припремном периоду, како би такмичари остварили боље резултате. Такође, да не заборавимо да су поред такмичара и даме саставни део ове гране спорта.

Након излагања в.д. директора Центра, о свим информацијама везаним за организацију, учешћу такмичара и техничким детаљима говорио је председник Спортског ауто и картинг савеза Дејан Чоловић, на крају реч је имала директорка Љиљана Жугић из Рафинерије нафте Галах Београд.

Контакт инфо

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА:
Секретарица
тел: +381 (11) 26.82.902
фах: +381 (11) 26.82.646
е-mail: office@staridif.rs

Заменик директора:
тел: +381 (11) 36.28.283
е-mail: viktorsnegic@staridif.rs

Служба за правне и опште послове:
тел: +381 (11) 26.57.373
е-mail: smiljamilovanovic@staridif.rs

Служба комерцијалних послова:
тел: +381 (11) 26.88.906
е-mail: aleksandrapavlovic@staridif.rs

Служба спортских програма, опоравка и ревитализације
тел: +381 (11) 26.56.569
е-mail: ivanajovicic@staridif.rs

Служба рачуноводства и финансијских послова:
тел: +381 (11) 26.84.130
е-mail: desankaostojic@staridif.rs

Служба за одржавање:
тел: +381 (11) 36.28.284

ГЦФК СТАРИ ДИФ

Адреса:

Градски центар за физичку културу
Делиградска 27, 11000 Београд
Република Србија


ПИБ - 101368707
Матични број - 07002157

На благајни Центра физичка и правна лица могу вршити плаћање програма и услуга на неколико начина: готовина, платне картице (VISA International MasterCard, DinaCard), чекови, уплата на текући рачун - по профактури.

Радно време: 07-24

Телефон Центра:
+381 11 265.87.47

Телефон инфопулта хидро блока:
+381 11 268.29.87

За сугестије или примедбе можете се обратити на адресу: knjigautisaka@staridif.rs

Остале информације:
www.beograd.rs
закон о спорту

Copyright © 2021. Stari DIF

S5 Box