Архива вести

„Мислим да ми је Стари ДИФ променио живот, јер ми се поред физичке кондиције вратио оптимизам који нисам раније поседовала услед брига око социјалног статуса. Спортом се нисам раније бавила, али сам рекреативно одлазила на пливање у Земун, на Дунаву, па отуда жеља за пливањем на базену у Центру. Моји утисци у овом Центру су пре свега традиција, стручност и изузетна љубазност свих запослених. Такође, допада ми се што је „Стари ДИФ“ успео да задржи свој сјај свих ових година“.

Невенка Маринковић је корисник програма пливања у нашем Центру преко 10 година, од пре две године је корисник и програма Развој физичких способности лица старијих од 60 година. Невенка има навршених 77 година, у пензији је. Након одслушаних предавања професора Жељка Мајера на тему: „Живот са артритисом - могућност и потреба за вежбањем- 2014." јавила се потреба за вежбањем у сали.

Контакт инфо

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА:
Секретарица
тел: +381 (11) 26.82.902
фах: +381 (11) 26.82.646
е-mail: office@staridif.rs

Заменик директора:
тел: +381 (11) 36.28.283
е-mail: viktorsnegic@staridif.rs

Служба за правне и опште послове:
тел: +381 (11) 26.57.373
е-mail: smiljamilovanovic@staridif.rs

Служба комерцијалних послова:
тел: +381 (11) 26.88.906
е-mail: aleksandrapavlovic@staridif.rs

Служба спортских програма, опоравка и ревитализације
тел: +381 (11) 26.56.569
е-mail: ivanajovicic@staridif.rs

Служба рачуноводства и финансијских послова:
тел: +381 (11) 26.84.130
е-mail: desankaostojic@staridif.rs

Служба за одржавање:
тел: +381 (11) 36.28.284

ГЦФК СТАРИ ДИФ

Адреса:

Градски центар за физичку културу
Делиградска 27, 11000 Београд
Република Србија


ПИБ - 101368707
Матични број - 07002157

На благајни Центра физичка и правна лица могу вршити плаћање програма и услуга на неколико начина: готовина, платне картице (VISA International MasterCard, DinaCard), чекови, уплата на текући рачун - по профактури.

Радно време: 07-24

Телефон Центра:
+381 11 265.87.47

Телефон инфопулта хидро блока:
+381 11 268.29.87

За сугестије или примедбе можете се обратити на адресу: knjigautisaka@staridif.rs

Остале информације:
www.beograd.rs
закон о спорту

Copyright © 2021. Stari DIF

S5 Box