Обука пливања за децу од 5 до 6 година

Први задатак са којим се полазници овог програма сусрећу је отклањање евентуалног страха, а потом усвајање техника пливања. Програм рада подразумева различите вежбе помоћу којих деца уче: дисање, рад ногама, плутање, рад рукама и, на крају, повезивање свих ових елемената у једну целину.

Час траје 45 минута. Основни циљ је да се свако дете забави на нашем програму, да се упозна са пливањем које се саветује као најефикаснији и најпожељнији вид физичке рекреације, да стекне нове другаре и да кроз спорт научи пуно тога о здравом животу.

Веома је важна улога родитеља, као и учешће у сарадњи између тренера и детета како би обука била што успешнија и довољно подстицајна за дете.

Информације о терминима и ценама можете погледати у распореду по зонама на насловној страни сајта.

ГЦФК д.о.о. Београд

Адреса:

Градски центар за физичку културу д.о.о. Београд
Делиградска 27, 11000 Београд
Република Србија


ПИБ - 101368707
Матични број - 07002157

На благајни Центра физичка и правна лица могу вршити плаћање програма и услуга на неколико начина: готовина, платне картице (VISA International MasterCard, DinaCard), чекови, уплата на текући рачун - по профактури.

Радно време: 07-24

Телефон Центра:
+381 11 265.87.47

Телефон инфопулта хидро блока:
+381 11 268.29.87

За сугестије или примедбе можете се обратити на адресу: knjigautisaka@staridif.rs

Остале информације:
www.beograd.rs
закон о спорту

Copyright © 2023. Stari DIF

S5 Box