Марија Гргуревић

Мсц, Марија Гргруревић, професор физичког васпитања рођена је у Смедереву 1974. године. Живи и ради у Београду.

  • 2000. године дипломирала на “Факултету Физичке Културе“, Универзитет у Београду, са просечном оценом 8,14 и стекла звање Професор физичке културе.
  • 2012. године завршила је мастер академске студије на “Факултету спорта и физичког васпитања“, Универзитет у Београду. Самим тим стекла је звање Мастер професор физичког васпитања и спорта, дипломирала са оценом 10 на тему “Циљеви постигнућа младих пливача и њихова повезаност са опаженом мотивационом климом родитеља“.

У Центру је реализатор дечјих програма "Обука пливања за децу школског узраста" и "Тренажно пливање" и програма за одрасле: "Развој физичких способности лица старијих од 60 година", Корективни програм у трим кабинету, Вежбањем до здравља-Индивидуални трениг.

Спортови којима се бави слободно време јесу пливање, тенис и скијање.

Контакт инфо

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА:
Секретарица
тел: +381 (11) 26.82.902
фах: +381 (11) 26.82.646
е-mail: office@staridif.rs

Заменик директора:
тел: +381 (11) 36.28.283
е-mail: viktorsnegic@staridif.rs

Служба за правне и опште послове:
тел: +381 (11) 26.57.373
е-mail: smiljamilovanovic@staridif.rs

Служба комерцијалних послова:
тел: +381 (11) 26.88.906
е-mail: aleksandrapavlovic@staridif.rs

Служба спортских програма, опоравка и ревитализације
тел: +381 (11) 26.56.569
е-mail: ivanajovicic@staridif.rs

Служба рачуноводства и финансијских послова:
тел: +381 (11) 26.84.130
е-mail: desankaostojic@staridif.rs

Служба за одржавање:
тел: +381 (11) 36.28.284

ГЦФК СТАРИ ДИФ

Адреса:

Градски центар за физичку културу
Делиградска 27, 11000 Београд
Република Србија


ПИБ - 101368707
Матични број - 07002157

На благајни Центра физичка и правна лица могу вршити плаћање програма и услуга на неколико начина: готовина, платне картице (VISA International MasterCard, DinaCard), чекови, уплата на текући рачун - по профактури.

Радно време: 07-24

Телефон Центра:
+381 11 265.87.47

Телефон инфопулта хидро блока:
+381 11 268.29.87

За сугестије или примедбе можете се обратити на адресу: knjigautisaka@staridif.rs

Остале информације:
www.beograd.rs
закон о спорту

Copyright © 2021. Stari DIF

S5 Box