Изнајмљивање спољних терена

Градски центар за физичку културу располаже са 3 спољна терена укупне површине 1570 м2, димензија 49 м x 32 м.

Спољни терени се користе за фудбал, кошарку, рукомет, одбојку и тенис али се могу користити и за промоције, турнире и кампове. Опремљени су трибинама, спољном чесмом и посебним свлачионицама са касетама и тушевима.

У зимским месецима већ са првим температурама испод нуле, целокупан простор чини клизалиште које представља једну од главних спортских атракција интересантну подједнако деци и родитељима.

Посебно привлачни како у зимском тако и у летњем периоду су спољни терени под рефлекторима.

Уколико сте заинтересовани за изнајмљивање спољних терена можете се јавити путем телефона: 011/268.89.06 или 069/82.20.200.

ГЦФК д.о.о. Београд

Адреса:

Градски центар за физичку културу д.о.о. Београд
Делиградска 27, 11000 Београд
Република Србија


ПИБ - 101368707
Матични број - 07002157

На благајни Центра физичка и правна лица могу вршити плаћање програма и услуга на неколико начина: готовина, платне картице (VISA International MasterCard, DinaCard), чекови, уплата на текући рачун - по профактури.

Радно време: 07-24

Телефон Центра:
+381 11 265.87.47

Телефон инфопулта хидро блока:
+381 11 268.29.87

За сугестије или примедбе можете се обратити на адресу: knjigautisaka@staridif.rs

Остале информације:
www.beograd.rs
закон о спорту

Copyright © 2023. Stari DIF

S5 Box